SSVO

VÄLKOMMEN till SSVO - en förening för veterinärer och veterinärstuderande med intresse för ögonsjukdomar hos djur. I SSVO ingår “Ögonpanelen” som består av veterinärer som är speciellt utbildade och auktoriserade att diagnostisera ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt (s.k. ögonlysare). Welcome to SSVO - the Swedish Society of Veterinary Ophthalmology. This society includes “The Swedish Eye Panel” consisting of veterinarians who are specially qualified and authorized to make diagnosis of inherited eye diseases in dogs and cats.
NORDISKA ÖGONMÖTET i Köpenhamn 23 - 24 september 2017 INBJUDAN           PROGRAM             REGISTRERING SSVOs FÖRENINGSMÖTE    21 oktober 2017 INFORMATION ESVO   INFORMATION & NYTT ÅRSMÖTE 2018 2 - 3 februari 2018, Sigtunahöjden PROTOKOLL från årsmötet 2017-03-17 finns på medlemssidan under "Protokoll".
LÖPSEDEL
VÄLKOMMEN till SSVO - en förening för veterinärer och veterinär- studerande med intresse för ögonsjukdomar hos djur. I SSVO ingår “Ögonpanelen” som består av veterinärer som är speciellt ut- bildade och auktoriserade att diagnostisera ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt (s.k. ögonlysare). Welcome to SSVO - the Swedish Society of Veterinary Ophthalmology. This society includes “The Swedish Eye Panel” consisting of veterinarians who are specially qualified and authorized to make diagnosis of inherited eye diseases in dogs and cats.
NORDISKA ÖGONMÖTET i Köpenhamn 23 - 24 september 2017 INBJUDAN           PROGRAM             REGISTRERING SSVOs FÖRENINGSMÖTE  21 oktober 2017 INFORMATION ESVO INFORMATION & NYTT ÅRSMÖTE 2018 2 - 3 februari 2018, Sigtunahöjden PROTOKOLL från årsmötet 2017-03-17 finns på medlemssidan under "Protokoll".
LÖPSEDEL

SSVO