SSVO

VÄLKOMMEN till SSVO - en förening för veterinärer och veterinärstuderande med intresse för ögonsjukdomar hos djur. I SSVO ingår “Ögonpanelen” som består av veterinärer som är speciellt utbildade och auktoriserade att diagnostisera ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt (s.k. ögonlysare). Welcome to SSVO - the Swedish Society of Veterinary Ophthalmology. This society includes “The Swedish Eye Panel” consisting of veterinarians who are specially qualified and authorized to make diagnosis of inherited eye diseases in dogs and cats.
NORDISKA ÖGONMÖTET i Köpenhamn 23 - 24 september 2017 INBJUDAN           PROGRAM             REGISTRERING ESVO   INFORMATION & NYTT SSVO - föreningsmöte 21 oktober 2017 Radisson Blu SkyCity Hotel, Arlanda ÅRSMÖTE 2018 2 - 3 februari 2018, Sigtunahöjden PROTOKOLL från årsmötet 2017-03-17 finns på medlemssidan under "Protokoll". Artikel angående OCT finns på "Läsvärt"
LÖPSEDEL
VÄLKOMMEN till SSVO - en förening för veterinärer och veterinär- studerande med intresse för ögonsjukdomar hos djur. I SSVO ingår “Ögonpanelen” som består av veterinärer som är speciellt ut- bildade och auktoriserade att diagnostisera ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt (s.k. ögonlysare). Welcome to SSVO - the Swedish Society of Veterinary Ophthalmology. This society includes “The Swedish Eye Panel” consisting of veterinarians who are specially qualified and authorized to make diagnosis of inherited eye diseases in dogs and cats.
NORDISKA ÖGONMÖTET i Köpenhamn 23 - 24 september 2017 INBJUDAN           PROGRAM             REGISTRERING ESVO INFORMATION & NYTT SSVO - föreningsmöte 21 oktober 2017 Radisson Blu SkyCity Hotel, Arlanda ÅRSMÖTE 2018 2 - 3 februari 2018, Sigtunahöjden PROTOKOLL från årsmötet 2017-03-17 finns på medlemssidan under "Protokoll". Artikel angående OCT finns på "Läsvärt"
LÖPSEDEL

SSVO