SSVO är ett sällskap för veterinärer och veterinärstuderande med intresse för oftalmologi. En del av SSVO är ögonpanelen, som består av de veterinärer som är auktoriserade ögonlysare, dvs utför ögonundersökningar för Svenska Kennelklubbens hälsoprogram. Aspiranter är de veterinärer som påbörjat utbildning till auktoriserad ögonlysare.

SSVO har till syfte
att främja utvecklingen av och utbildningen i veterinärmedicinsk oftalmologi.

SSVO har som mål att:

Varje vår (vanligtvis i mars) hålls ett årsmöte och i samband med det en kursdag om ögonsjukdomar. Årsmötet är obligatoriskt för panelmedlemmar och aspiranter.

På hösten hålls ett nordiskt ögonmöte, där de nordiska länderna även har föreningsmöten. Ett diabildsprov hålls för aspiranterna, där även aktiva ögonlysare får pröva sina kunskaper. Dessutom ordnas alltid en givande kurs. Sverige, Danmark, Norge och Finland turas om att hålla de nordiska mötena.

Aspiranter genomgår utbildning till auktoriserad ögonlysare enligt fastställda krav och i samverkan med en handledare som är auktoriserad ögonlysare.
På vår hemsida finns information om utbildningen och alla ögonlysare är listade, så att du kan se vem som finns i din närhet. För att samla ögonfall måste du ta kontakt med de som ögonlyser. Räkna med att du kommer behöva göra fler än 1000 ögonlysningar för att få ihop de kvalitativa fallen. 200 fall kan lysas med en utländsk ögonveterinär. Fallen ska kontinuerligt journalföras. Alla fall ska signeras av handledaren. Utbildningstiden varierar, normalt mellan 4-10 år, beroende på aspirantens möjlighet att satsa på utbildningen och att gå med ögonveterinärer på fall och lysningar.
Delexamen, diabildsprov, kan göras när aspiranten har kommit upp i 750 ögonfall. Diabildsprov erbjuds årligen på det Nordiska ögonmötet. Man anmäler sig då till NEEC representanten inför mötet.
När utbildningsplanen är fullgjord tar aspiranten kontakt med den svenska representanten i NEEC, nordiska ögonexaminationskommittén för examinationstid.

Kontakta styrelsen om du vill bli medlem i SSVO eller har frågor om vår verksamhet.
Contact the board if you want to become a member or if you have questions about SSVO.


Medlemsavgift i SSVO är 400 kr och sätts in på plusgiro nr 19 75 12-7.

arbeta för vidareutbildning i oftalmologi
sprida information om SSVO till såväl veterinärkåren som till allmänheten
samarbeta nationellt med närstående discipliner
samarbeta internationellt med intressegrupper inom veterinärmedicinsk oftalmologi
vid behov föreslå ändringar i SVS utbildningsplan i diagnostik av ärftliga ögonsjukdomar
hos hund och katt

OM SSVO
Medlemmar
SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI

SSVO har ett bibliotek finansierat genom gåvor från medlemmarna och föreningen.  Vem som är ansvarig står på vår hemsida.

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta SSVOs styrelse som finns aktuell på vår hemsida..