SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI

Aspirantutbildning för auktoriserad ögonlysare
Application for exam
Blankett för redovisning
av undersökta fall
NEEC guidelines
Information om ögonlysningsutbildningen
Anmälningsblankett för
medlemskap i SSVO

Blankett för ansökan till ögonlysningsutbildningen
Betalningsunderlag/Faktura
medlemsavgift SSVO 2017
Exempel på hur betalningsunderlag fylls i
Betalningsinstruktion
Betalningsunderlag/Faktura Aspirantavgift 2017
(Årsavgift för ögonlysarutbildning)
Sammanfattning av information
från aspirantmötet på Strömsholm.
NEEC Education program
NEEC Examination procedure
NEEC Suggested reading list