SSVO

Regler för boklån Lånetiden är 3 månader. Lånet får förlängas med tre månader i taget om väntelista saknas. Biblioteksansvarig administrerar utlåningen av böckerna. Böckerna byter i första hand låntagare i samband med SSVOs ögonmöten. I andra hand skickas boken till den som står näst på tur. Låntagaren ansvarar för boken från mottagandet till dess att boken returnerats till biblioteksansvarig eller till dess att den mottagits av näste låntagare. Låntagaren betalar all frakt. Mottagningsbevis skall fyllas i samt skickas eller mailas till biblioteksansvarig vid mottagandet av boken. Vill du låna en bok, ställa dig i kö eller har du frågor? Kontakta biblioteksansvarig Sara Littorin.  E-post: frideluskan@gmail.com Om någon har någon bok hemma som tillhör biblioteket och som inte används vore det bra om vi får in den. 
BOKLISTA
1. 1. Atlas of Breed-Related Canine Ocular Disorders Ketring - Glaze 2. Veterinary Ophtalmology. Ed.3. 2 st Gelatt 3. Ophtalmology for the Veterinary Practitioner Stades - Wyman - Boevé - Neuman 4. Atlas der Augenkrankungen bei Hund und Katze Walde - Schäffer - Köstlin 5. Atlas of Feline Ophtalmology Ketring - Glaze 6. Veterinary Ophtalmology Barnett 7. Feline Ophtalmolgy an Atlas and Text Barnett - Crispin 8. Veterinary Ophtalmology Ed.4. 1 st Gelatt 9. Atlas of Veterinary ophthalmoscopy Rubin OBS! Skickas ej, får endast överlämnas  personligen 10. DSVO: Course of instruments and instruments use 3 videoband + Diabilder 11. Dansk Veterinaer Ophtalmologisk Manual 12. Ocular disorders proven och suspected to be inheriditary in dogs American College of Veterinary Ophtalmologists 1992 13. Nordic Eye Meeting 1999 14. Låda med div tidskrifter 15. Canine ophthalmology Magrane 16. Magrane´s Canine Ophtalmology 4 ed Helper 17. Diseases of the Canine Eye Startrup 18. 2 videoband SFVT2 videoband SFVT 19. Veterinary Ophthalmic Surgery, 2011, Gelatt  Ny,  finns hos Inger Jansson 20. Equine Ophthalmology; 2nd ed, Brian C Gilger, 2011 Ny, finns hos Inger Jansson
Regler för boklån Lånetiden är 3 månader. Lånet får förlängas med tre månader i taget om väntelista saknas. Biblioteksansvarig administrerar utlåningen av böckerna. Böckerna byter i första hand låntagare i samband med SSVOs ögonmöten. I andra hand skickas boken till den som står näst på tur. Låntagaren ansvarar för boken från mottagandet till dess att boken retur- nerats till biblioteksansvarig eller till dess att den mottagits av näste låntagare. Låntagaren betalar all frakt. Mottagningsbevis skall fyllas i samt skickas eller mailas till biblioteksansvarig vid mottagandet av boken. Vill du låna en bok, ställa dig i kö eller har du frågor? Kontakta biblioteksansvarig Sara Littorin.  E-post: frideluskan@gmail.com Om någon har någon bok hemma som tillhör biblioteket och som inte används vore det bra om vi får in den. 
BOKLISTA
1. Atlas of Breed-Related Canine Ocular Disorders Ketring - Glaze 2. Veterinary Ophtalmology. Ed.3. 2 st Gelatt 3. Ophtalmology for the Veterinary Practitioner Stades - Wyman - Boevé - Neuman 4. Atlas der Augenkrankungen bei Hund und Katze Walde - Schäffer - Köstlin 5. Atlas of Feline Ophtalmology Ketring - Glaze 6. Veterinary Ophtalmology Barnett 7. Feline Ophtalmolgy an Atlas and Text Barnett - Crispin 8. Veterinary Ophtalmology Ed.4. 1 st Gelatt 9. Atlas of Veterinary ophthalmoscopy Rubin  OBS! Skickas ej, får endast överlämnas  personligen 10. DSVO: Course of instruments and instruments use 3 videoband + Diabilder 11. Dansk Veterinaer Ophtalmologisk Manual 12. Ocular disorders proven och suspected to be inheriditary in dogs American College of Veterinary Ophtalmologists 1992 13. Nordic Eye Meeting 1999 14. Låda med div tidskrifter 15. Canine ophthalmology Magrane 16. Magrane´s Canine Ophtalmology 4 ed Helper 17. Diseases of the Canine Eye Startrup 18. 2 videoband SFVT2 videoband SFVT 19. Veterinary Ophthalmic Surgery, 2011, Gelatt  Ny, finns hos Inger Jansson 20. Equine Ophthalmology; 2nd ed, Brian C Gilger, 2011 Ny, finns hos Inger Jansson
1. Veterinary Ophtalmology. Ed.3. 1 st Gelatt 2. Atlas der Augenkrankungen bei Hund und Katze Walde - Schäffer - Köstlin 3. Atlas of Feline Ophtalmology Ketring - Glaze 4. Veterinary Ophtalmology Barnett 5. Veterinary Ophtalmology Ed.4. 1 st Gelatt 6. Atlas of Veterinary ophthalmoscopy Rubin 7. DSVO: Course of instruments and instruments use 3 videoband + Diabilder 8. Dansk Veterinaer Ophtalmologisk Manual 9. Ocular disorders proven och suspected to be inheriditary in dogs American College of Veterinary Ophtalmologists 1992 10. Nordic Eye Meeting 1999 11. Låda med div tidskrifter 12. Canine ophthalmology 3 ed Magrane 13. Magrane´s Canine Ophtalmology 4 ed Helper 14. Diseases of the Canine Eye Startrup 15. 2 videoband SFVT
Böcker som finns hos Elin Lindell 2011-03-27

SSVO