Information om ögonlysningsutbildningen. Klicka på länken för att se en PowerPoint-presentation.
Question from an aspirant:
Which list should be full-filled at the time of the exam, the one that exists when they registered as aspirant or the one that exists at the time of the exam (there may have been some changes)?

Answer from NEEC:

The policy is that any increase in demands does not apply to aspirants already in the system, whereas if demands are removed/me made easier this applies to all aspirants.
Hope this wasn't too confusing.

Glada deltagare på aspirantträffen i oktober
SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI


Sammanfattning av information
från aspirantmötet på Strömsholm.Klicka på bilden för att se den i större format!
TILLBAKA