INTRESSANT LÄSNING
Lennart Garmer
SKKs hälsoprogram för ögonsjukdomar
Ellen Bjerkås
Fagartikler om arvelige øyesykdommer hos hund

A Frameshift Mutation in Golden
Retriever Dogs with Progressive Retinal Atrophy Endorses SLC4A3 as a
Candidate Gene for Human
Retinal Degenerations
 
Berit Wallin Håkansson
Ärftliga ögonsjukdomar del 1 (2/04)
Ärftliga ögonsjukdomar del 2 (3/04)
Ärftliga ögonsjukdomar del 3 (1/05)
Entropion (1/06)
Pannus, plasmom och erosiv
dermatit (1/07)
Tårkanalsproblem (3/07)


Ovanstående artiklar återfinns

i Doggy Rapport 2004 - 2007


Kritiska styrpunkter - Avel mot bättre ögon
 
Kristina Narfström
*Hereditary Retinal Degeneration English Springer Spaniel *Characterization of feline hereditary retinal dystrophies...... *vop_547_LOW[1]ERG Vaegan KN08.pdf *VO 2010 Labelle 13 S1 41 ERG in kangaroos.pdf *Transplant Seiler et al 2009.pdf *Tib terrier CLN publ 2005.pdf *stemcells Klassen et al 2007.pdf *rdAc in 2 continents vop_710.pdf *rdAc followup in other breeds Vet J 2.pdf *PLR in cats 2010.pdf *Narfstrom editorial 07.pdf *Narfstrom Doc OphthERGGuidelines02.pdf *Narfstrom ajvr.2005.66.pdf *light at end of tunnel 07.pdf *J HEREDITY 2003 - InVivo Gene Therapy-RPE65 dogs.pdf *ERG editorial 2002.pdf *Enrofloxacin.pdf *Dachshund TPP1 paper .pdf *CRX paper pdf..pdf *components of the erg.pdf *Comparison anesthesia ERG 2009.pdf *CLN2 dachshund 2010tufts genetic poster FINAL draft coates.pdf *CEP290 mut in breeds.pdf *ADV EXP BIOL_2008_Morph Aspects Retina Dog.pdf *Ny ögonbottensjukdom upptäckt hos Chinese Crested Dog (CCD) *Operation med modern teknik av grå starr på fågel

Medlemmar
SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI

Information om ECVO
A novel mutation in TTC8 is associated with progressive retinal atrophy in the golden retriever
Assessment of a Novel Pigmentary Chorioretinopathy
in the Chinese Crested Dog
Quantitative Assessment of the Canine Pupillary Light Reflex
The GLOBE Nr 1 2016
Discrepancy in compliance between the clinical and genetic diagnosis of choroidal hypoplasia in Danish Rough Collies and Shetland Sheepdogs
Artikel angående OCT
CrxRdy Cat: A Large Animal Model for CRX-Associated
Leber Congenital Amaurosis

Supplementary Material legends